(LASIK (LAser-in-Situ Keratomileusis

שיטת LASIK היא שיטה נפוצה להסרת משקפיים. משייפים את קימור הקרנית באמצעות לייזר. הראייה משתפרת כתוצאה משיפור הקרנת התמונה.

בשיטת ה LASIK, השכבה הקדמית של הקרנית משוחררת ומופשלת אחורנית. מכשיר הלייזר מטפל בשכבה שנחשפה. בתהליך זה מתאדה כמות קטנה של ריקמה. לאחר מכן מחזירים את שכבת הקרנית העליונה למקומה.

מתאים ל:

  • קוצר ראייה: 1- עד 7- דיופטר, רוחק ראייה: 1+ עד 4+ דיופטר

  • צילינדר: עד 4 דיופטר

יתרונות:

  • טיפול יום קצר

  • השפעה מיידית

חסרונות:

  • הטיפול הינו בלתי הפיך

  • מכיוון ששכבת הקרנית הקדמית צריכה להתאחות מחדש עם העין, העיניים מאוד רגישות ופגיעות במשך תקופה מסויימת לאחר הטיפול.