מחירים

תוכל לברר את מחירי עדשות ®Artisan במרפאת העיניים שלך. רוב חברות הביטוח אינן מכסות את עלותו של ניתוח לתיקון ליקויי ראייה. הסיבה היא שהניתוח נחשב ל"קוסמטי". פנה לסוכן הביטוח שלך לפרטים נוספים.