פרסביופיה

פרסביופיה מופיעה באזור גיל ה40 או ה50. העדשה הטבעית בעין מאבדת את גמישותה. נוצר קושי בקריאת אותיות קטנות. עדשת ארטיזן לא יכולה לטפל בליקויי ראייה זה.